OBVESTILO: V letu 2021 nadomeščamo gnojilo Novatec N-max z mineralno oplaščenim gnojilom Top 20-8-8.
Prijava / Registracija  
Košarica

V košarici ni izdelkov.

Hitra dostava
Poskrbimo, da je vaše naročilo odpremljeno in dostavljeno v najkrajšem možnem času.
Široka ponudba
V naši spletni trgovini lahko izbirate med več kot 600 izdelki visoke kakovosti.
Varen nakup
Nakupujte brez skrbi, vaši podatki so pri nas na varnem.
Strokovnost in kakovost
Smo strokovnjaki na področju nege in varstva rastlin, zato ponujamo le kakovostne izdelke.

Entomopatogene ogorčice

Škodljivci | 29 marca, 2021

Splošne informacije

1. Kaj so nematode, EPK-o, ogorčice, entomopatogene ogorčice, »nematodes«, EO EPO, … ?

Strokovno ime vseh zgoraj naštetih imen oz. nazivov so entomopatogene ogorčice. Gre za drobne organizme (slika spodaj), ki so v slovenskih tleh prisotni kot domorodni organizmi. Zavojčki vsebujejo večjo koncentracijo teh organizmov, ki jih vnesemo v tla. Za svoj obstoj potrebujejo odsotnost sončne svetlobe (UV žarčenje je za njih smrtno), zrak za dihanje in vodo za premikanje; zato so njihov idealen življenjski prostor zmerno vlažna tla. Aktivne so v različnih temperaturnih območjih: večina pri temperaturi tal 13-28°C, nekatere pa tudi že pri temperaturah tal, višjih od +5°C.

Vir: e-nema in k-film, Michael Kottmeier (vrečica)

Entomopatogenih ogorčic je več vrst, vsaka pa za svoj obstoj in nadaljnji razvoj potrebuje vmesnega gostitelja: različne ličinke, gosenice, bube in odrasle osebke škodljivcev, ki delajo škodo na naših zelenjavnih in okrasnih vrtovih, na tratah, v sadovnjakih in nenazadnje tudi na palmah.

2. Kako entomopatogene ogorčice škodljivca uničijo?

Entomopatogene ogorčice se v zemlji premikajo s pomočjo vodnega filtra, zato je zelo pomembno, da po aplikaciji površino izdatno zalivate vsaj 2-3 tedne in s tem ogorčicam omogočate iskanje škodljivcev v tleh.
Ko ogorčice v zemlji najdejo škodljivca (1), prodro vanj in sprostijo simbiotsko bakterijo (2). Škodljivec se okuži, preneha jesti, medtem pa se ogorčice v mrtvi ličinki razmnožujejo (3). Nova generacija ogorčic nato ličinko zapusti (4) in išče nove ličinke v ožji okolici (1). Tako se krog prehranjevanja ogorčic in posledično uničenja škodljivca zaključi. Ogorčice se ob pomanjkanju hrane (ko škodljivcev ni več) prenehajo razmnoževati in odmrejo v obdobju 4 tednov.

3. So entomopatogene ogorčice nevarne?

Entomopatogene ogorčice so za ljudi, domače in divje živali, za vse vodne in talne organizme ter rastline povsem neškodljive. Tudi, če jih pri apliciranju poškropite po npr. listih solate, te pred zaužitjem le operite pod tekočo vodo. Ogorčice nimajo karence.

 

4. Uporaba katerih entomopatogenih ogorčic je v Sloveniji dovoljena?

Zakonske regulative omejujejo uporabo entomopatogenih ogorčic samo na tiste vrste, ki so bile najdene v Sloveniji (so domorodne). Njihova domorodnost je izkazana z uradno registracijo. S tem ukrepom preprečujemo vnos tujerodnih organizmov. Ukrep je izjemno dobrodošel, saj z njim preprečujemo morebitne dolgoročne škodljive vplive na okolje (npr. nenadzorovano razmnoževanje zaradi odsotnosti naravnih sovražnikov).

 

5. Je biotično varstvo rastlin z entomopatogenimi ogorčicami razširjena praksa tudi v drugih državah?

Široka uporaba je v Sloveniji dovoljena šele nekaj let, v sosednjih državah pa ima že več kot 20-letno tradicijo; uveljavila se je zlasti na področjih, kjer je izrazito prisotna odpornost (rezistenca) na kemična sredstva, v bioloških pridelavi in povsod tam, kjer je uporaba fitofarmacevtskih sredstev za okolje in ljudi nesprejemljiva ali nezaželena.

 

6. Kako in kje entomopatogene ogorčice dobavljate?

V rastni dobi rastlin jih naročamo tedensko pri nemškem dobavitelju E-nema, ki so že 25 let specializirani strokovnjaki na področju biotičnega varstva rastlin.

 

7. Na kaj moram biti še posebej pozoren, če želim entomopatogene ogorčice uporabiti za boj proti škodljivcem?

Ker so entomopatogene ogorčice živi organizmi, je z njimi potrebno ravnati skrbno:

  • Po prejetju jih shranite na hladno +5° C, najboljše v kuhinjski hladilnik (brez skrbi, ni škodljivo za preostala živila). Nikakor ogorčic ne zamrzujte (zamrzovalnik), saj bi jih s tem uničili.
  • Ogorčic za dlje časa ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi ali vročini, saj ne prenašajo visokih temperatur in direktne sončne svetlobe.
  • Vedno upoštevajte rok uporabe, ki je odtisnjen na embalaži. Zaradi presežka živih organizmov pa je proizvod sicer še uporaben krajši čas po preteku roka uporabe.
  • Načeto pakiranje porabite takoj in ga ne hranite za naslednja tretiranja.

 

8. Je biotično zatiranje z entomopatogenimi ogorčicami učinkovito?

Učinkovitost zatiranja škodljivcev s pomočjo entomopatogenih ogorčic je zelo visoka, če upoštevate navodila in priporočila za uporabo ter razvojni cikel škodljivca (podrobnosti v naslednjem vprašanju).

 

9. Kako dolgi pa so razvojni cikli škodljivih organizmov?

Razvojni cikli škodljivcev so različno dolgi, odvisni od posameznega škodljivca in lahko trajajo od 1 – 4 let. Bramor: 3 leta; majski/ junijski/ vrtni hrošč: 4 leta; mrtvaške mušice (marčnice): 1 leto; brazdasti trsni rilčkar: 3 leta.
Če se želite določenega škodljivca popolnoma znebiti, morate entomopatogene ogorčice uporabljati tako dolgo, kot je dolg posamezni razvojni cikel škodljivca (npr. proti bramorju je potrebno proizvod Nemastar uporabljati 3 leta zaporedoma, priporočljivi pa sta vsaj 2 aplikaciji letno = 6 aplikacij v bramorjevem razvojnemu ciklu 3 let).

Proizvodi in pakiranja

10. V katerih proizvodih se entomopatogene ogorčice nahajajo?

Nahajajo se v proizvodih Nemastar, Nematop, Nematop Cool, Nematop rilčkar stop, Nemaplus in Nemapom. Vsak proizvod vsebuje različne vrste entomopatogenih ogorčic in so zato namenjeni za biotično zatiranje različnih škodljivcev.
Primer: ogorčice vrste Steinernema carpocapsae so osnova proizvoda Nemastar in odlično učinkujejo pri biotičnem zatiranju bramorja, medtem, ko ogorčice vrste Heterohabditis bacteriophora, ki so osnova proizvoda Nematop nanj nimajo učinka. Zakaj? Zato ker vsaka vrsta ogorčice potrebuje svojega vmesnega gostitelja. V kolikor škodljivec ni pravi, se simbiotska bakterija znotraj entomopatogenih ogorčic ne aktivira in posledično se škodljivec ne okuži in ne umre.

 

11. Kateri proizvod entomopatogenih ogorčic učinkuje proti kateremu škodljivcu?

NEMASTAR® (zavojček entomopatogenih ogorčic): objedene korenine zelenjavnih sadik; področja s suho in odmrlo travo na zelenici, pod katero so sive ličinke; objedene koreninice na sadnem drevju; rovi in votline na steblih in listih; pri palmah opazimo objedene liste.
Proti: bramorju, palmovem vrtaču, košeninarjem (travniškemu komarju), sovkam, sadnemu koreninarju, palmovemu rilčkarju.

Vir: e-nema, MvW Photographie (godenica), Wikimedia commons (bramor), Metrob d.o.o.

 

NEMATOP® COOL (zavojček entomopatogenih ogorčic): ob robovih objedeni listi na rododendronih, azalejah, lovorikovcih in njim podobnih grmičih. Proti: ličinkam brazdastega trsnega rilčkarja, ko so temperature tal še nizke (+5° C : marec, april). Z njim biotično zatiramo tiste ličinke, ki prezimijo v tleh in se po koncu mirovanja nahajajo okoli koreninskega vratu in objedajo koreninice rastlin.


Vir: e-nema, Metrob d.o.o.

 

NEMATOP® (zavojček entomopatogenih ogorčic): poškodbe na trati; področja s suho in odmrlo travo na zelenici, pod katero so ličinke bele barve; poškodbe na listih leske in na lešnikih
Proti: ličinkam brazdastega trsnega rilčkarja, vrtnemu hrošču, junijskemu hrošču in lešnikarju.


Vir: e-nema, Wikimedia Commons (junijski hrošč: Laisverobotams; vrtni hrošč: Henderl), Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba (lešnikar), Metrob d.o.o.

NEMATOP® RILČKAR STOP (lesena ploščica z gelom, v katerem so entomopatogene ogorčice): ob robovih objedeni listi na rododendronih, azalejah, lovorikovcih in njim podobnih grmičih.

Proti: hroščku brazdasti trsni rilčkar v času, ko hrošč liste aktivno objeda (v večernih urah in ponoči. Čez dan mu je prevroče in je zato skrit na rastlinah ali v razpokah, med listi, itd.).

Uporaba: narebrena lesena ploščica vsebuje gel z entomopatogenimi ogorčicami. Ploščico postavimo obrnjeno z gelom proti tlom pod rastlino , ki jo hrošč objeda. Ogorčice vstopijo v škodljivca, ko le-ta išče zavetje pod ploščico oz. se ob stiku z zemljo pomaknejo v tla, kjer aktivno iščejo morebitne škodljivce.
1 lovilna plošča zadošča za 10 m² površine ali 5 tekočih metrov žive meje.


Vir: e-nema, Metrob d.o.o.

 

NEMAPLUS® (zavojček entomopatogenih ogorčic): ozke bele lise/ tunelčki na listih vrtnin ali okrasnega cvetja; izvrtine na steblih, plodovih in listih paradižnika; objedene koreninice okrasnih rastlin in kaktusov; bele lise na cvetovih okrasnih rastlin.

Proti: muham marčnicam, mrtvaškim mušicam, cvetličnemu resarju (tripsom), listnim zavrtalkam, jabolčnim steklokrilkam, padarižnikovem molju in mravljam.


Vir: e-nema.

 

NEMAPOM® (zavojček entomopatogenih ogorčic ): črviva jabolka, breskve in češplje.
Proti: ličinkam jabolčnega, breskovega in češpljevega zavijača.


Vir: e-nema, Joachim K. Loeckener (jabolčni zavijač)

12. Na lovorikovcih in rododendronih opažam objedene liste in predvidevam, da imam opravka z brazdastim trsnim rilčkarjem. Kako vem, kateri proizvod moram uporabiti: Nematop cool, Nematop ali Nematop rilčkar stop?

Proti brazdastemu trsnemu rilčkarju se borimo na različne načine, odvisno od njegovega življenjskega cikla in letnega časa. Njegove ličinke, ki se kasneje preobrazijo v odrasle hroščke, se nahajajo v zemlji ob koreninskem vratu in objedajo koreninice rastlin. Spomladi (marec, april), ko so tla še hladna uporabimo proizvod Nematop cool. Pri tem moramo paziti, da je povprečna temperatura tal +5° C (v še hladnejših pogojih ogorčice ne bodo zmožne opraviti svojega dela). Ko pa so tla že ogreta na povprečno temperaturo tal +12° C pa uporabljamo proizvod Nematop.
V poletnih mesecih (junij – september), ko je na rastlinah prisoten odrasel hrošček, pa dodatno uporabimo še ploščice Nematop Rilčkar Stop, ki so namenjene biotičnemu zatiranju odraslih osebkov.

 

13. Kakšna je razlika v zatiranju ličink oz. ogrcev majskega, junijskega in vrtnega hrošča in kako jih med seboj razlikujem?

Majski, vrtni in junijski hrošč so tri različne vrste hroščev. Med seboj pa se razlikujejo tudi njihove ličinke (in posledično tudi njihovo zatiranje), ki v vrtu in na trati povzročajo škodo. S pomočjo spodnjih fotografij, ki prikazujejo obliko in vzorec razporeditve dlačic na zadnjem delu zadka ličink, določite vrsto škodljivca.

 

 

14. Kako veliko pakiranje moram uporabiti za svoj vrt / njivo/ zelenico/ sadovnjak?

Ker so entomopatogene ogorčice mikroskopsko majhni organizmi, so pakirane v nekaj milijonskih zavojčkih. Glede na to, na kako veliki površini se škodljivec nahaja, izberite tudi ustrezno velik zavojček – pri tem si pomagajte s spodnjo tabelo:

 

Informacije o uporabi

15. Ali lahko vnesem preveliko ali pa premajhno število entomopatogenih ogorčic v zemljo? Je to nevarno ali škodljivo?

V zemljo lahko hitro vnesete preveč ali pa premalo entomopatogenih ogorčic, vendar pa se bodo posledice kazale le v učinkovitosti oz. neučinkovitosti ogorčic v biotičnem zatiranju škodljivca.
Pri vnosu premajhnega števila ogorčic (npr. da ste na 50 m² (25 mio ogorčic) uporabili zavojček za 10 m² (5 mio ogorčic)), se škodljivca ne boste znebili. Zakaj ne? Ker ste enostavno vnesli premalo število ogorčic v tla in te ne zmorejo poiskati vseh prisotnih škodljivih organizmov. Še zlasti je to pomembno pri zelo mobilnih in hitrih škodljivcih, kot je npr. bramor.
Zato s tehtnim razlogom svetujemo, da se držite s strani proizvajalca priporočenih količin.
V primeru prevelikega vnosa, boste v tleh imeli večjo populacijo ogorčic, ki pa vam bodo tla še hitreje in popolnoma očistile škodljivcev.
Prevelik ali premajhen vnos ogorčic v tla torej ni nevaren ali škodljiv za človeka ali okolje; ko nimajo več vmesnega gostitelja (škodljivca) po 4 tednih odmrejo.

 

16. Kako hitro entomopatogene ogorčice učinkujejo?

Entomopatogene ogorčice pričnejo delovati nemudoma. Prvi rezultati se vidijo po 4-6 dneh, ko se cikel zaključi in preide v novega. Če izberete dovolj veliko pakiranje (glede na površino, kjer se škodljivec nahaja) in vzdržujete vlažna tla še 2-3 tedne, se boste škodljivca (npr. ličink) v tem času popolnoma znebili. Potrebno pa je upoštevati tudi življenjske cikle posameznih škodljivcev (naslednje vprašanje).

 

17. Kako dolgo moram entomopatogene ogorčice uporabljati, da se škodljivca znebim?

Škodljivci imajo različno dolge življenjske cikle. Npr. pri bramorju se cikel od jajčec do odrasle živali zavrti v roku 3 let. To pomeni, da moramo entomopatogene ogorčice v proizvodu Nemastar v tla aplicirati vsaj 3 leta zaporedoma, 2-3 x letno (maj in junija, ko se bramor levi ter jeseni). V obdobju 3 let boste popolnoma prekinili razvojni cikel bramorja in se tako škodljivca v celoti znebili.
Ker so entomopatogene ogorčice naravni organizmi (umetno vzgojeni v za njih prilagojenem okolju), je zmotno pričakovati, da bo njihova enkratna aplikacija enakovredna enkratni aplikaciji fitofarmacevtskega sredstva. Narava deluje s svojim ritmom, zato je tudi zatiranje škodljivcev dolgotrajnejše.

 

18. Je uporaba entomopatogenih ogorčic učinkovita metoda zatiranja škodljivca?

Da, ob upoštevanju priporočil za pravilno aplikacijo in življenjskega cikla posameznega škodljivca. Učinkovitost ogorčic že več let uspešno kaže rezultate v preizkusih nevtralnih organizacij v Sloveniji, ter pri končni uporabi na naših njivah, vrtovih in zelenicah. Njihova učinkovitost v boju proti različnim 7 škodljivcem pa je že več kot 20 let uspešno uporabljena tudi v tujini in ponekod postaja sestavni del varstva rastlin.

 

19. Je pomembno, v katerem delu dneva nematode apliciram?

Da, zelo je pomembno, saj so entomopatogene ogorčice občutljive na direktno sončno svetlobo. Zato jih aplicirajte le zgodaj zjutraj, pozno zvečer, v oblačnem vremenu ali med in po dežju. Če jih apliciramo v direktni sončni svetlobi ali v vročini, jih s tem uničimo/ odmrejo. V tem primeru seveda ne moremo pričakovati ustreznega učinka.

 

20. Zakaj moram po aplikaciji zemljo zalivati še 2-3 tedne?

Entomopatogene ogorčice se premikajo in iščejo škodljivca s pomočjo vodnega filtra. Večjo količino vode, kot bomo v tla vnesli, bolj bomo poskrbeli za njihovo mobilnost. V suhi zemlji bi namreč zakrknile in odmrle. Da bi se škodljivca uspešno znebili, moramo ogorčicam zagotoviti neovirano iskanje škodljivih organizmov, da bodo lahko vanj vstopile in se z njim prehranjevale – to pa je možno samo v vlažni zemlji. Zato je potrebno tla, kamor ste vnesli entomopatogene ogorčice, z vodo zalivati še vsaj 14 dni. V kolikor je čas zalivanja daljši, je seveda učinkovitost toliko večja. V primeru padavin tal dodatno ni potrebno vlažiti.

 

21. Zakaj je na zavojčku odtisnjen rok uporabe? Se ga moram držati?

Entomopatogene ogorčice (organizmi) v zavojčkih so lačne, saj se sicer prehranjujejo z različnimi škodljivci, ki jih najdemo v zemlji. Odtisnjen rok uporabe predstavlja datum, do katerega so ogorčice v zavojčku še žive in aktivne. Če bi z aplikacijo ogorčic zelo prekoračili rok uporabe, bi s tem tvegali, da aplicirate mrtve ogorčice. To pa v boju s škodljivcem seveda ni učinkovito in predvsem zaželeno.

 

22. Lahko kupim večji zavojček in ga uporabim za spomladansko in jesensko aplikacijo?

Kupite ga lahko, vendar s tem tvegate prekoračitev roka uporabe. Ko zavojček enkrat odprete ga v celoti tudi uporabite. Nikar ga ne shranjujte za kasnejšo aplikacijo, saj bodo ogorčice v odprti embalaži odmrle.
Zato vedno uporabite »sveže« ogorčice in jih uporabite do roka uporabe, ki je odtisnjen na zavojčku (glejte vprašanje št. 20).

 

23. Moram entomopatogene ogorčice aplicirati s pršilko Nema- sprayer »AquaNemix 1,25«?

Entomopatogene ogorčice lahko aplicirate z navadno vrtno zalivalko, če so luknjice na rozeti premera vsaj 1 mm (s tem zagotovite neoviran pretok ogorčic skozi rozeto). Pri uporabi škropilnic je potrebno odstraniti tudi filtre. Pazite, da so šobe premera vsaj 1 mm.
Pršilko Nema-Sprayer »AquaNemix 1,25« pa priporočamo predvsem zaradi zelo enostavne uporabe in vsestranskosti. Napolnite jo z mešanico vode in ogorčic in jo preprosto priključite na zalivalno cev. Pršilka bo s pomočjo vodnega curka iz cevi pršila optimalno mešanico mešanice ogorčic in vode.
Pršilka Nema-Sprayer »AquaNemix 1,25« pa je prav zaradi optimalnega doziranja in enostavne uporabe nepogrešljiva tudi pri gnojenju preko listov.


Vir: navodila za uporabo / Birchmeier Sprühtechnih AG (Nema-Sprayer ”AquaNemix 1,25”)

Aplikator za entomopatogene ogorčice in gnojila
Mesec uporabe: celo leto
45.99 €
Poglej izdelek

Naročila, način plačila in dostava

24. Kako oz. kje lahko proizvode naročim?

Entomopatogene ogorčice lahko naročite v spletni trgovini www.metrob.si, kjer je ob nakupu nad 100€ poštnina brezplačna (velja za dostavo na območju RS). Naročila dnevno sprejemamo tudi v pisarni komerciale na tel. št. 080 16 22, v času sezone pa so na voljo tudi v nekaj izbranih vrtnih centrih in kmetijskih zadrugah po Sloveniji.

 

25. Kako plačam?

Ne glede na način naročila se lahko odločite za plačilo po povzetju ali za plačilo po predračunu.

 

26. Kako in kdaj naročene proizvode prejmem?

Naročeni zavojček entomopatogenih ogorčic boste s pošto prejeli v oblazinjeni kuverti ali v paketku, ki bo naslovljen na vaše ime. Če boste v času dostave zdoma, vam bo poštar v nabiralniku pustil sporočilo o prispeli pošiljki, zavojček pa vas bo čakal na najbližji enoti Pošte Slovenije.
Entomopatogene ogorčice pri našemu dobavitelju v Nemčiji naročujemo 1 x tedensko, saj vam želimo zagotoviti »sveže« blago vrhunske kakovosti. Iz tega razloga je včasih na pošiljko potrebno malce počakati. Na zalogi jih ne držimo.
Pomembno! Zavojček ogorčic takoj po povzetju shranite v hladilnik na +5° C (ne v zamrzovalnik!). Ne skrbite, zavojček z ogorčicami v vašem hladilniku ne bo škodoval preostalim živilom. V hladilniku jih hranite vse do uporabe, pri tem pa ne pozabite na rok uporabe.

Navodila za uporabo

Prosimo, da preberete še INFORMACIJE O UPORABI (vprašanja 15 – 23).
Za dodatno pomoč pri razumevanju navodil za uporabo, smo za vas pripravili še slikovno gradivo (fotografije spodaj).
Entomopatogene ogorčice zmešajte s tolikšno količino vode, da boste lahko z njo zalili celotno področje, kjer se škodljivec nahaja. Vedno v celoti uporabite vsebino odprte vrečice. Najmanjše pakiranje, ki zadošča za površino do 10 m², lahko direktno zmešate v vrtno zalivalko, ki vsebuje 10 L vode. Pri večjih pakiranjih pa ogorčice najprej z vodo zmešajte v manjši posodi in nato tako pripravljeno mešanico (ogorčice + voda) v enakomernih deležih dodajajte vodi v vrtni zalivalki. Pomembno je, da ogorčice enakomerno zalijete po površini, kjer se škodljivec nahaja. Vodo z ogorčicami redno mešajte, da se ne usedejo na dno. Pri zalivanju z zalivalko uporabljajte rozeto; ne zalivajte s curkom vode.
Če uporabljate zastirko, jo pred apliciranjem odstranite, da bodo ogorčice lahko prišle v zemljo in ne bodo »obvisele« na zastirki. Imejte v mislih, da bodo lahko svojo funkcijo opravile le v vlažnih tleh. Pri aplikaciji si lahko pomagate tudi s pršilko Nema-sprayer »AquaNemix 1,25« (Glejte vprašanje št. 23).

Posebnost:
Pri zatiranju palmovega vrtača suspenzijo vode in proizvoda Nemastar® previdno zlijte v srčiko palme. Zatem v srčiko zlijte še dodatno količino čiste vode; s tem zagotovite, da vse ogorčice prodrejo vanjo. Pri višjih palmah si pomagaje z lestvijo in daljšo zalivalno cevjo.

Fotografije s prikazanim postopkom uporabe proizvodov z entomopatogenimi ogorčicami.
Postopek prikazuje uporabo za vse proizvode, razen: Nemastar® pri zatiranju palmovega vrtača in Nematop® Rilčkar Stop (lesena ploščica z gelom).

Preberite si tudi

Spletno mesto www.metrob.si uporablja piškotke, ki so nujno potrebni za njegovo delovanje, za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za spremljanje anonimnih podatkov o obiskanosti. S klikom na gumb »Dovolim piškotke« se strinjate z uporabo navedenih piškotkov. Če se z uporabno piškotkov ne strinjate, lahko nastavitve prilagodite s klikom na gumb »Nastavitve piškotkov«, pri čemer bodo še vedno uporabljeni piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. Več informacij o piškotkih