Moj račun  
Košarica

V košarici ni izdelkov.

Hitra dostava
Poskrbimo, da je vaše naročilo odpremljeno in dostavljeno v najkrajšem možnem času.
Široka ponudba
V naši spletni trgovini lahko izbirate med več kot 600 izdelki visoke kakovosti.
Varen nakup
Nakupujte brez skrbi, vaši podatki so pri nas na varnem.
Strokovnost in kakovost
Smo strokovnjaki na področju nege in varstva rastlin, zato ponujamo le kakovostne izdelke.

Sodobno gnojenje z dušikom

Splošno | 30 novembra, 2020

Pomembnost dušika za rastline

Zadovoljevanje rastočih potreb po hrani je in bo tudi v prihodnje velik izziv ob naraščanju svetovne populacije. Med enega izmed najpomembnejših ukrepov za zagotavljanje visokih pridelkov je  tudi gnojenje.

Z gnojenjem se rastlinam zagotovi ustrezna količina rastlinskih hranil. Rastline potrebujejo za rast in razvoj razmeroma veliko dušika, fosfor in kalij (t.i. primarna hranila) ter kalcij, magnezij in žveplo (t.i. sekundarna hranila). Za nemoteno rast so pomembna tudi mikrohranila (bor, mangan, cink, železo, …), ki pa jih rastline potrebujejo v manjših količinah.

Najpomembnejše rastlinsko hranilo je dušik, »motor« rasti in pomemben gradbeni del rastlinskih tkiv ter organov. Rastline ga za rast pridobivajo iz tal v nitratni in amonijski obliki.

Največja težava pri prehrani rastlin z dušikom je njegova mobilnost oz. izgube v obliki izpiranja nitratov, izgube v atmosfero in izgube z denitrifikacijo.

Nitratna oblika dušika je v tleh zelo gibljiva. Z vodo se premešča do korenin, v obdobju prekomerne talne vlage pa se z njo seli v območje izven korenin in je tako za rastline izgubljena. Izgube amonijaka so zaradi izhlapevanja prav tako zelo velike (50 % in več). Do velikih izgub pride predvsem ob površinskem raztrosu gnojil, kjer se gnojil v tla ne zadela dovolj dobro.

Stabilizirana gnojila

Trendi pridelave hrane gredo v smeri višje produktivnosti, a ob sočasnem čim manjšem obremenjevanju okolja. Da bi potrošnikom zagotovili visokokakovostno, hranljivo in okolju prijazno hrano, so potrebna visokokvalitetna in učinkovita gnojila.

Teh izzivov se zavedamo tudi v podjetju Metrob d.o.o., zato smo paleto stabiliziranih gnojil dopolnili z gnojili NovaTec® Nitroriz in Nexur®.

NovaTec Nitroriz je mineralno gnojilo s stabilizirano amonijsko obliko dušika in visokim deležem žvepla. Pozitiven doprinos je v zvišanju količine pridelka, izboljšanju pekovskih in krmnih parametrov žit, večjem izkoristku dušika (manj spiranja in optimalen izkoristek v presnovnih procesih), enakomerni razporeditvi  dušika in žvepla ter hitrejši izvedbi gnojenja z nižjimi stroški.

Nexur® je stabilizirano sečninsko gnojilo in ga odlikujejo minimalne izgube z izhlapevanjem, zato  omogoča  razvoj prilagodljivejših in učinkovitejših programov gnojenja z dušikom. Nexur omogoča učinkovito gnojenje s površinskim raztrosom, brez potrebe po zadelavi v tla – tudi na karbonatnih ali alkalnih tleh in celo v obdobju pomanjkanja padavin in sočasnih visokih temperaturah.  Pomembna prednost gnojila Nexur je tudi visoka obstojnost, ki omogoča daljši čas skladiščenja. Prav tako pa pomembno zmanjšuje negativen vpliv na okolje, saj preprečuje sproščanje amonijaka v atmosfero.

Slovenske izkušnje in rezultati preizkušanj

V  letih 2018/ 2019 smo v sodelovanju z IHPS, Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, v poskusu primerjali učinek dušika v različnih oblikah na rast in pridelek. Poskus je temeljil na primerjavi klasičnih dušikovih gnojil  s stabiliziranimi gnojili Nexur in NovaTec Nitroriz.

Rezultati: vremenske razmere s takratnimi obilnimi padavinami in hladnejšim vremenom v pozni pomladi so pokazale, da so v teh razmerah veliko učinkovitejša stabilizirana gnojila v primerjavi z nestabiliziranimi.

Nexur in NovaTec Nitroriz omogočata:

  • zmanjšanje števila gnojilnih obrokov brez izgub pridelka
  • pri enakem številu dognojevanj lahko zmanjšamo odmerek dušika do 30 % brez izgube pridelka
  • pri enakem številu dognojevanj in enakem odmerku dušika  zvišujeta  pridelek za več kot 15 %
  • povečanje vsebnosti  beljakovin v pridelku za več kot 10 %
  • optimiranje logističnih in skladiščnih stroškov, saj smo za enakovredne pridelke na hektar porabili 629 kg nestabiliziranega gnojila v primerjavi s samo 375 kg Novatec Nitroriz-a oz. 260 kg Nexur-ja.

 

Gnojilo pridelek sveže mase (t/ha) pridelek suhe snovi (t/ha) celokupne beljakovina (%) v s.s. pridelek beljakovin (t/ha)
KAN 27% 4x, 180 kg N 52,9 12,5 11,7 1,46
KAN 27% 4x, 121 kg N 47,4 10,3 12,2 1,26
Nexur 2x, 120 kg N 49,5 11,0 13,8 1,52
Nexur 4x, 120 kg N 54,2 12,8 12,4 1,59
NovaTec Nitroriz 32% 2x, 120 kg N 50,1 9,8 12,9 1,26
stabilizirano gnojilo 40% 2x, 120 kg N 49,5 10,7 11,3 1,21
stabilizirano gnojilo 31% 2x, 120 kg N 48,2 10,2 9,9 1,01

 

Grafikon 1: Višji pridelek sveže in suhe mase ter beljakovin (t/ha) pri dvakrat manjšem številu gnojilnih obrokov

 

Grafikon 2: Višji pridelek sveže in suhe mase ter beljakovin (t/ha) ob 30%-nem zmanjšanju odmerka čistega N/ha v stabilizirani obliki

 

Dobljeni rezultati potrjujejo, da z uporabo stabiliziranih gnojil NovaTec Nitroriz in Nexur dosežemo višjo donosnost kmetijske pridelave.

Vrhunski pridelki koruze in žit najvišjih kakovostnih parametrov, večji pridelki krmnih košenin ob zmanjšanem številu dognojevanj in izboljšani ekonomiki pridelave, so tudi letošnje izkušnje slovenskih pridelovalcev z gnojili NovaTec Nitroriz in Nexur. Tudi večletna preizkušanja širom Evrope v preteklih letih izkazujejo povišanje pridelka do 9 % v primerjavi z nestabiliziranimi  gnojili.

NovaTec Nitroriz prednostno priporočamo za dognojevanje travinja, vrtnin, krompirja in žit v začetku razraščanja. Nexur pa priporočamo za dognojevanje koruze in žit v začetku kolenčenja.

Preberite si tudi