Metrob novice

Novosti v pridelavi žit

Rastni regulator Next® z dobro znano učinkovino trinekspak-etil, je na slovenskem trgu novost. Uporabljamo ga kot regulator rasti v ozimni pšenici in ozimnem ječmenu za preprečevanje poleganja posevkov, v odmerku 0,4 do 0,6 L/ha. Omejuje rast rastlin v višino, skrajšuje rast stebelnih medčlenkov ter odebeljuje stene stebla. Pripravek je nepogrešljiv v semenski in intenzivni pridelavi žit.

Propi® 25 EC je sistemičen fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem. Odlikuje ga široka registracija delovanja v jari in ozimni pšenici, jarem in ozimnem ječmenu, ozimni rži, jarem in ozimnem ovsu, oljni ogrščici, travinju in tudi sladkorni pesi.

Foto: Propi 25 EC zagotavlja zanesljivo varstvo pred vsemi vrstami rj.

 

Preverjena učinkovina propikonazol zagotavlja učinkovito zatiranje najpogostejših bolezni žit, pepelovk, rje, listne pegavosti in listnega ožiga. Druge prednosti, kot na primer hiter prehod v rastlino in številne možnosti mešanja, Propi 25 EC uvrščajo med pomembne člene varstva žit.

Za varstvo žit priporočamo kombinacijo Propi 25 EC 0,5 L/ha + Cirkon 50 ml/ha.

Sodobni tehnološki vključki

Cirkon kot protistresni pripravek omogoča doseganje maksimalnih pridelkov tudi ob visokih temperaturah, suši, preveliki razmnožitvi škodljivcev in močnega UV-sevanja. Uporabljamo ga za preprečevanje negativnega vpliva suše, za dvig odpornosti rastlin proti boleznim in škodljivcem ter višanje sladkorne stopnje.

Cirkon v žitih izboljšuje procese cvetenja in oplodnje, saj omogoča, da ostaja cvetni prah vitalen daljši čas in je oplodnja močnejša tudi v slabših razmerah. Uporabljen v času klasenja, izboljšuje kakovostne parametre žit (hektolitrsko maso, vsebnost beljakovin ipd.). Če škodljivci (žitni strgač) huje poškodujejo listno maso, omogoča hitro celjenje poškodovanega tkiva in zmanjšuje negativni vpliv poškodb na rast in razvoj ter pojav sekundarnih okužb. Vključitev sredstev Epin Ekstra in Cirkon v ukrepe varstva žit v letu 2017 je zmanjšala pojav ječmenove mrežaste progavosti, ječmenovega ožiga in listne pegavosti pšenice.

V žitih se Cirkon in Epin Ekstra uporabljata v odmerku 50 ml/ha samostojno ali v kombinaciji s fitofarmacevtskimi sredstvi in foliarnimi gnojili ter nadomešča močila.

 

Omenjeni artikli

Metrobove zgodbe

Aktualne novice