Metrob novice

Rezultati preizkušanj novih proizvodov v letih 2016 in 2017

Predavatelji in izvajalci poskusov

- izr. prof. dr. MARIO LEŠNIK, univ. dipl. inž. kmet.; Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede; Univerza v Mariboru:

Rezultati preverb učinkov uporabe stimulatorjev Epin Ekstra in Cirkon na vinski trti, jablani in čebuli v letu 2017

 •  Preizkušanje Epin Ekstra in Cirkon v nasadu jablan (Malus domestica B. cv. ‚Fuji‘ in ‚Pinova‘)
 •  Preizkušanje Cirkon v nasadu jablan (Malus domestica B. cv. ‚Gala‘)
 •  Preizkušanje Epin Ekstra, Cirkon in Siliplant v vinogradništvu (Vitis vinifera L. cv. Sivi pinot)
 •  Preizkušanje Epin Ekstra in Cirkon v vinogradništvu (Vitis vinifera L. cv. Rumeni muškat)
 •  Preizkušanje Epin Ekstra in Cirkon v nasadu čebule (Allium cepa L. cv. Ptujska rdeča)
   

- JOŽE MIKLAVC, mag. agr. znan.; KGZS:

Izkušnje pri zatiranju oidija vinske trte v ekološkem varstvu
 

- dr. BARBARA ČEH, univ. dipl. inž. agr.; IHPS:

Vpliv različnih dodatkov na vznik, dinamiko rasti in pridelek koruze za zrnje


- ŠPELA MODIC, mag. agr. znan.; KIS/ PRIMOŽ ŽIGON, mag. inž. agr.; KIS/ dr. ALEŠ KOLMANIČ, univ. dipl. inž. kmet.; KIS:

Preizkušanje biotičnega pripravka Dianem® za zatiranje ličink koruznega hrošča Diabrotica v. virgifera
 

- dr. MAGDA RAK CIZEJ, univ. dipl. inž. agr.; IHPS/ SILVO ŽVEPLAN, univ. dipl. inž. kmet.; IHPS/ IRIS ŠKERBOT, mag. agr. znan.; KGZS/ mag. JOLANDA PERSOLJA, univ. dipl. agr.; IHPS/ IGOR ŠKERBOT, univ. dipl. inž. agr.; KGZS/ dr. TONE GODEŠA, univ. dipl. ing.; KIS/ dr. JAKA RAZINGER, univ. dipl. biol.; KIS:

Izzivi v borbi zoper koruznega hrošča in strunam, ovrednotenje vpliva rastlinskih ekstraktov in močila Wetcit v rastlinski pridelavi

 • Metoda konfuzije (MD) z uporabo sredstva Corn Protect – nov ukrep v borbi zoper koruznega hrošča
 • Vpliv uporabe Soil Tonic G v koruzi in krompirju
 • Vpliv uporabe Plantonic na rast in pridelek koruze
 • Doprinos močila Wetcit na učinkovitost akaricidov proti navadni hmeljevi pršici
 • Ocena doprinosa Plantonic k dvigu odpornosti ozimne pšenice na pojav bolezni listov
   

- asist. dr. TANJA BOHINC univ. dipl. inž. agr.; Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani / prof. dr. STANISLAV TRDAN, univ. dipl. inž. agr.; Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani:

Proučevanje delovanja pripravkov Plantonic ter Epin Ekstra, Cirkon in Siliplant na različnih gojenih rastlinah v letih 2016 in 2017

 

Naročnik poskusov in organizator posveta: METROB d.o.o., Začret 20a, 3202 Ljubečna, www.metrob.si

Navedene vsebine so intelektualna lastnina METROB d.o.o. in Kmetijskega inštituta Slovenije.

Za objavo pripravila Aleš Grobin in Metka Trobiš Karst. Začret, februar 2018.

Več o rezultatih si lahko preberete v našem izdanem zborniku TUKAJ. 

 

 

 

Omenjeni artikli

Metrobove zgodbe

Aktualne novice