Metrob novice

Priprave na sajenje česna

Pred sajenjem česna vas želimo opomniti na nekaj pomembnih tehnoloških ukrepov.

Uporaba Algo-Plasmin-a  pred sajenjem
Stroke česna pred saditvijo za 15 min namočimo v vodno suspenzijo Algo-Plasmin-a (40 g/10 L vode) 
Algo-Plasmin je 100% naravni proizvod iz vitaliziranih rdečih morskih alg in sedimentnih mineralov - spodbuja rast in krepitev korenin ob sočasnem zvišanju tolerance do stresnih dejavnikov kot so suša, moča, hlad, mehanske poškodbe..

Na spodnjih slikah prikaz iz prakse…

… in ugotovitev, da so rastline z uporabo Algo-Plasmina bujnejše z debelejšo korenino.

Za zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) za razkuževanje semena s potapljanjem (uporabimo 300 ml sredstva/100 kg semena) je namenjen fungicid Rovral Aquaflo.

Pozornost moramo nameniti tudi osnovnemu varstvu pred pleveli, saj je tekmovalna sposobnost česna s pleveli majhna. Priporočamo uporabo sredstva Stomp Aqua v odmerku 2,9 L/ha v času pred vznikom česna.

Omenjeni artikli

Metrobove zgodbe

Aktualne novice