Metrob novice

Priporočila za varstvo sadnega drevja

Pečkate sadne vrste
Toplo vreme je razvoj sadnega drevja zelo pospešilo. Jablane so dosegle fenološko fazo zelenega popka, zgodnje cvetoče sorte so na nekaterih legah že v fazi rdečega balona, hruške so v fazi rdečega balona.
Z večanjem listne mase se povečuje nevarnost pred jablanovim škrlupom. Za uspešno preprečitev okužb s škrlupom priporočamo pred padavinami uporabo zanesljivih kontaktnih fungicidov, kot sta Delan® 700 WG v odmerku 0,75 kg/ha (7,5 g na 10 l vode) ali Delan® Pro v odmerku 2,5 l/ha (25 ml na 10 l vode). Delan® Pro vsebuje poleg Delana tudi kalijeve fosfonate. Kalijev fosfonat je sistemična aktivna snov, ki potuje v novo zrasle dele rastline in varuje rastline »od znotraj«.

Če bomo škropili šele po dežju, ki je omogočil primarno okužbo dodamo h kontaktnemu fungicidu anilinopirimidinski pripravek Scala®. Scala® je v Evropi že uveljavljen standardni pripravek in se uporablja v odmerku 1,25 kg/ha.  

Za preprečevanje okužb z jablanovo plesnijo ali pepelovko priporočamo uporabo močljivega žvepla Kumulus® DF v najvišjem registriranem odmerku 8 kg/ha (80 g na 10 l vode). Visok odmerek Kumulusa se uporablja do začetka cvetenja. Po cvetenju se odmerek zmanjša na 3 kg/ha (30 g na 10 l vode). Znano je, da je učinkovitost močljivega žvepla odvisna od temperature. V nasadih z močnejšim infekcijskim potencialom z jablanovo pepelovko v spremenljivih vremenskih razmerah (nihanje temperature) lahko boljše delovanje pričakujemo od strobilurinskih fungicidov (Stroby® WG), še posebej pa od novega pripravka Sercadis®. Sercadis® vsebuje povsem novo aktivno snov fluksapiroksad, ki je specialist za pepelasto plesen in škrlup. Sercadis® se uporablja v odmerku 0,25 – 0,3 l/ha.        
V nasadih, kjer se je močneje pojavila krvava uš, priporočamo pred cvetenjem uporabo pripravka na osnovi pirimikarpa, kateremu dodamo novo močilo Wetcit v odmerku 3 l/ha. Wetcit izboljša delovanje pesticidov, tako da izboljša stik z voskastimi plastmi insektov in zunanjimi hidrofobnimi strukturami gliv. Po izkušnjah iz tujine Wetcit zelo uspešno pomaga zmanjšati populacijo krvave uši.        
Za spremljanje črne in rumene češpljeve, kakor tudi jabolčne grizlice priporočamo, da izobesite bele lepljive plošče tik pred začetkom cvetenja. Prag škodljivosti je presežen, ko se na eno ploščo skupno ulovi 30-40 osic. Kot najbolj učinkovite so se v nasadih pokazale plošče Rebell bianco.

Pred cvetenjem se za boljšo oplodnjo uporabljajo foliarna gnojila na osnovi bora. Priporočamo uporabo Nutribora v odmerku 3 kg/ha, ki poleg bora vsebuje še dušik, magnezij in žveplo.
V primeru nizkih temperatur priporočamo dodajanje pripravka Epin extra v odmerku 100 ml/ha (1 ml na 10 l vode). Epin extra preprečuje poškodbe od mraza in nizkih temperatur, ter drugih stresov (suša, toča, poplave, presajanje...).

Koščičačaste sadne vrste
Koščičaste sadne vrste so večinoma v fazi cvetenja.

Za zaščito pred cvetno monilijo uporabite Signum® v odmerku 0,75 kg/ha (7,5 g na 10 l vode). Registriran je na češnjah in višnjah, slivah, breskvah, marelicah in nektarinah za zatiranje cvetne monilije (Monilinia laxa), na češnjah in višnjah za zatiranje češnjeve listne sušice (Gnomonia erythrostoma) in češnjeve listne pegavosti (Blumeriella jaapii), na slivah za zatiranje češpljeve rje (Tranzschelia pruni-spinosae).
Uporabite lahko tudi pripravek Rovral® Aquaflo v odmerku 1,5–2,25 L/ha (15–22 ml/10 L vode).

Zaradi slabšega cvetnega nastavka priporočamo, da se pripravkom za zatiranje cvetne monilije dodajajo pripravki za izboljšanje oplodnje, kot sta Algovital ®Plus (odmerek 4 l/ha ali 40 ml na 10 l vode) ali Cirkon® (odmerek 150 ml/ha ali 1,5 ml na 10 l vode).
Škropljenje vedno opravimo pred padavinami!

V primeru nizkih temperatur priporočamo dodajanje pripravka Epin extra v odmerku 100 ml/ha (1 ml na 10 l vode). Epin extra preprečuje poškodbe od mraza in nizkih temperatur, ter drugih stresov (suša, toča, poplave, presajanje...).

 

 

 

Omenjeni artikli

Metrobove zgodbe

Aktualne novice