Metrob novice

Novosti v pridelavi krompirja

Talni škodljivci
Rasti SoilTonic G je novo sredstvo za izboljšavo tal, obremenjenih s strunami in dvig vitalnosti rastlin. Je naravni zeolit z dodanimi rastlinskimi ekstrakti. Nosilna kamnina z dobro poznanimi značilnostmi in ugodnim delovanjem na rast in kondicijo rastlin, je osnova za večtedensko sproščanje nanesenega rastlinskega ekstrakta.
Rezultati preizkušanj v letih 2016 in 2017, ki so jih opravile nevtralne organizacije v Sloveniji, so pozitivno presenetili: sklop, višina rastlin in količina pridelka koruze so bili primerljivi z dovoljenimi talnimi insekticidi za zatiranje strun! Tudi preizkušanja v pridelavi krompirja so pokazala učinkovitost, primerljivo z registriranimi FFS proti strunam. Če k temu dodamo še dognanja v sosednjih državah, da je število deževnikov po uporabi Rasti SoilTonic G večje, je to metoda nizkega tveganja, z veliko koristmi za bolj donosno pridelavo poljščin, vrtnin in krompirja.
Sredstvo uporabljamo pred ali sočasno s setvijo oziroma sajenjem rastlin, s tračnimi trosilniki za granulate in plitko zadelavo v tla v odmerku 15 kg na hektar.

Varstvo pred pleveli
Buzzin® je novejši herbicid na osnovi preverjene učinkovine metribuzin za zatiranje plevela v krompirju pred vznikom, v odmerku 0,75 kg/ha. Odlikuje ga možnost kombiniranja z drugimi herbicidi in širok spekter delovanja na enoletni širokolistni ter nekatere vrste ozkolistnega plevela. Zelo dobro zatira belo metliko, breskovo dresen, njivsko vijolico, navadni grint, škrlatno rdečo mrtvo koprivo, enoletni golšec, njivski mošnjak, perzijski jetičnik ter med ozkolistnimi pleveli navadno kostrebo, enoletno latovko ter srakonjo. Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost z navadnim ščirom, plezajočo lakoto, pasjim zeliščem, navadnim zebratom in laško ljuljko.


 


Foto: Pomembno je, da je njiva brez plevela do konca maja, ko krompir zasenči medvrstni prostor

Premium zatiranje plevela
Ker profesionalna pridelava terja polno pokritost spektra plevelov, je kombiniranje herbicidov nujno. Vrhunsko kombinacijo v času do vznika krompirja predstavljata Sharpen 33 EC 4 L/ha + Buzzin 0,4 kg/ha. Odlikuje jo zelo širok spekter zatiranja plevelne flore, tako ozkolistnega kot širokolistnega plevela. Kombinacijo je mogoče kupiti v pakiranju za 2,5 ha.

Sodobni tehnološki vključki
Na začetku vegetacije, ko je krompir velik 5 do 10 cm, je optimalen čas za uporabo Epin Ekstra, v odmerku 80 ml/ha. To sredstvo je namenjeno pospešitvi mladostnega razvoja in rasti, dodano korekcijskim herbicidom, ker zmanjšuje herbicidni stres in preprečuje pojav fitotoksičnosti. S tem preprečuje neposredno škodo in povečuje donose zaradi racionalnejše izrabe energije v rast in oblikovanje pridelka.
Izboljšanje cvetenja in oplodnje, dvig odpornosti rastlin proti škodljivcem in boleznim ter preprečevanja negativnega vpliva visokih temperatur in suše omogoča Cirkon (odmerek 50 ml/ha). Sredstvo lahko uporabljamo samostojno, rentabilnejše pa je dodajanje fitofarmacevtskim sredstvom (fungicidom ali insekticidom) ali foliarnim gnojilom, kjer sočasno nadomešča močila. Optimalen začetek uporabe je pred cvetenjem krompirja in ponovitev v roku 14 dni po prvi uporabi.
Uporaba sredstev Epin Ekstra in Cirkon, sočasno z ukrepi varstva krompirja, je leta 2017 zmanjševala pojav črne listne pegavosti in pozitivno vplivala na dvig pridelka.

Nova gnojila na področju prehrane rastlin z dušikom
Nexur® je novo gnojilo iz podjetja Compo. Njegova osnova je urea, stabilizirana s tehnologijo Limus®. Limus je inhibitor ureaze, razvit in patentiran v BASF. Sodi med najnovejše dosežke raziskav in razvoja. Upočasnjuje aktivnost ureaze v tleh in tako nadzorovano in postopno sprošča amonijak v količinah, ki jih tla lahko zadržujejo. Zaradi zmanjšanih izgub z izhlapevanjem omogoča prilagodljivejše programe gnojenja. Poleg tega omogoča površinski raztros, brez potrebe po vdelavi v tla tudi v času pomanjkanja padavin in visokih temperatur. Pomembna prednost Nexurjeve formulacije je tudi visoka obstojnost, ki omogoča daljši čas skladiščenja in olajšuje logistične operacije.
NovaTec® Nitroriz 32 je gnojilo z dušikom in žveplom z inhibitorjem nitrifikacije, ki omogoča učinkovitejšo, na NH4+ temelječo dušično prehrano rastlin. Posledica je občutno zmanjšanje izgub dušika s spiranjem in izhlapevanjem. Dostopnost dušika je prilagojena potrebam rastlin, zato je stopnja njegovega izkoristka višja, kar omogoča zmanjšanje števila gnojilnih obrokov za doseganje enakih pridelkov.

 

Omenjeni artikli

Metrobove zgodbe

Aktualne novice