Metrob novice

Aktualno varstvo vinske trte

Po desetdnevnem vročem in suhem vremenu smo 8. in 9. julija dočakali obilnejše padavine v obliki neviht, neurij in žal ponekod tudi s točo. Vremenske razmere bodo v naslednjih dneh zaradi porasta relativne zračne vlage (sopara) ugodne za močnejši pojav oidija ali pepelovke vinske trte. Prav tako moramo biti pozorni na pojav peronospore in sive grozdne plesni ali botritisa, posebej v bujnih in vinogradih poškodovanih od toče. Na Goričkem v Sebeborcih je padlo 43 mm, v Ormožu 15 mm, v okolici Maribora v Laznici 80 mm in v okolici Celja 22 mm dežja.                                                                                                                               

Za uspešno preprečitev okužb vinske trte s peronosporo v naslednjih dveh tednih priporočamo uporabo kombiniranih ali sestavljenih fungicidov iz karboksilamidne in strobilurinske skupine. Prednost dajemo pripravkom, ki vsebujejo folpet (toča). V poštev pridejo Forum star, Acrobat MZ WG, Cabrio Top in Enervin. Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 10 do 12 dni.                                                                                                           

V naslednjih treh tednih pričakujemo zelo ugodne vremenske razmere za hiter in močan pojav oidija (nadpovprečno visoke temperature in dovolj visoka relativna zračna vlaga – sopara). Za uspešno preprečevanje oidija ali pepelovke priporočamo redno dodajanje pripravkov na osnovi močljivega žvepla (Kumulus DF, …) in učinkovite pripravke iz našega nabora. Uporabimo lahko Collis, Vivando ali Stroby WG. Naj ponovno spomnimo, da pripravek Cabrio Top kaže hkrati odličen učinek proti pepelovki in peronospori.                               

V času pred strnitvijo jagod v grozdih priporočamo uporabo »botriticidov« kot so Rovral Aquaflo v odmerku 1,5 l/ha in Cantus, ki ima zelo dober stranski učinek proti oidiju. V poštev pridejo tudi pripravki z a. s. feheksamidom, fludioksonil + ciprodinil in pirimetanilom. Boljše delovanje uporabljenih pripravkov lahko pričakujemo v vinogradih, kjer so bila zelena oz. ampelotehnična dela opravljena natančno in pravočasno.                                                 

Po 18. juniju se je na najbolj ugodnih (toplih) legah začel let II. rodu grozdnih sukačev. Za zatiranje goseničic II. rodu priporočamo uporabo reldana 22 EC od 10. julija naprej, ki hkrati učinkovito zatira ameriškega škržatka. Za zatiranje ameriškega škržatka upoštevajte priporočila Javne službe za varstvo rastlin.

 

Metrobove zgodbe

Aktualne novice