Metrob novice

Čas je za biotično zatiranje trsnega rilčkarja!

Ogrevanje tal omogoča ponovno zatiranje trsnega rilčkarja (Otiorhynchus sulcatus) po biotičnem postopku z Nematop Cool (z uporabo entomopatogenih ogorčic, kratko EPO), zato pričenjamo s sezonskim z zbiranjem naročil in dobavo. 

 

Proizvod lahko naročite preko naše spletne trgovine TUKAJ.

 

Naj ne bo odveč opomnik, da je dosega visoke učinkovitosti zatiranja škodljivca dolgotrajen (točneje: trajen) proces, pogojen z neprestanim in težko nadzorovanim vnosom in doselitvijo škodljivca (iz okolice, s prstjo v loncih novih rastlin,..), izjemno dinamičnim razmnoževanjem na vrtu (celoletno odlaganje jajčec in izleganje ličink) ter omejeno možnostjo ogorčic za njihovo zatiranje (najučinkoviteje: mlade ličinke) zato:

 

Ali že veste?
Z biotičnim postopkom lahko zatiramo tudi druge škodljivce rastlin:        

- spomladi, ko so tla še hladna, ličinke zatiramo z nematop®cool,

- s ponovitvijo jeseni, zatremo izlegle v poletnem času in

- oboje ponovimo še vsaj naslednje leto.

- Poškodbe listov v sezoni rasti močno zmanjša dopolnilno polaganje pasti za hroščke (nematop®Rilčkar-stop), konec pomladi, v okolico najbolj ogroženih rastlin.

nemastar

- škodljivci vrtnin, trate in palm (navadni bramor, sovke, košeninar/travniški komar, palmov rilčkar, palmov zavrtač);
nemaplus - škodljivci lončnic in okrasnih rastlin (marčnice, žalovalke, cvetlični resar),
- sadnih in okrasnih drevnin ter grmičevja (jablanova steklokrilka, sadni zavijači, hrastov sprevodni prelec,..)
- vrtnin (listne zavrtalke, špargljev hrošč, paradižnikov molj)
šampinjonova muha in mravlje;
nematop škodljivci okrasnih rastlin in jagodičevja, trate in lešnikov (brazdasti trsni rilčkar, vrtni hrošč, junijski hrošč in lešnikar)

 

V spodnjem videu si oglejte, kako entomopatogene ogorčice delujejo:
 


Enostavno naročanje in uporaba:

→ Naročim s klikom ali klicem, glede na problem in želeno površino ter prejmem po pošti.

→ Strošek poravnam poštarju.

→ Do uporabe hranim v hladilniku in porabim v največ 6 tednih; ne zamrzujem!

→ Stresem v zalivalko vode in zalijem, ali polnim v ročni dozator nema-pršilnik in zalivam s pomočjo zalivalne cevi.

→ Uporabim zjutraj ali zvečer in površino nekaj dni zalivam.


Želite vedeti več?
TUKAJ 

Odgovori na najpogostejša vprašanja o uporabi entomopatogenih ogrčič

Omenjeni artikli

Metrobove zgodbe

Aktualne novice