Metrob novice

Inovativno gnojenje

Dognojevanje koruze

V času vznika koruze je pomembna dobra zračnost tal, primerna oskrbljenost s fosforjem in ne prevelika koncentracija dušika v tleh, vse to pa zagotavlja dobro ukoreninjenost rastlin. Poraba dušika (N) je v zgodnjih fazah rasti koruze nizka, zato se priporoča glavnino dušičnih gnojil pri koruzi uporabiti v času dognojevanja.

Višina pridelka pri koruzi je močno odvisna od gnojenja z dušikom in njegove dostopnosti. Potrebe po dušiku so v začetni fazi rasti koruze, do faze 8 listov, zelo nizke. Do te faze koruza porabi le 10 – 15 % dušika, medtem ko so v fazi intenzivne rasti, cvetenja in formiranja zrnja potrebe po dušiku zelo velike. Zato je pomembno, da za dognojevanje koruze uporabimo gnojilo s počasnejšim sproščanjem. Posledice pomanjkanja dušika so namreč opazne v poznejših fazah rasti v obliki rumenenja listov, ko rastlina za razvoj storža porablja dušik iz svojih spodnjih listov. Gnojilo s počasnejšim sproščanjem bo koruzo z dušikom oskrbovalo dalj časa, predvsem v času največjih potreb po tem elementu - v času intenzivne rasti in nalivanja zrnja.

Potrebni odmerek dušika za dognojevanje določimo s pomočjo hitrega talnega testa, za katerega vzamemo vzorec tal, obenem pa upoštevamo omejitve vnosa dušika.

V podjetju Metrob v letu 2019 za dognojevanje koruze priporočamo gnojilo Nexur®.

Nexur je novost podjetja Compo Expert. Njegova osnova je urea, stabilizirana z Limus® tehnologijo. Limus® je inhibitor ureaze, razvit in patentiran v BASF in sodi med najnovejše dosežke raziskav in razvoja.

Vsa tla vsebujejo encim ureaze, ki ga proizvajajo korenine rastlin in talni mikroorganizmi ter je odgovoren za razgradnjo uree v hlapni amonijak. Izgube dušika zaradi izhlapevanja so lahko tudi 50% in več.

Gnojilo Nexur pa upočasnjuje aktivnost ureaze v tleh in tako povzroči, da imajo rastline na razpolago več dušika za svojo rast in razvoj. Nexur vsebuje kar 46 % dušika. Odlikujejo ga minimalne izgube z izhlapevanjem, zato omogoča razvoj prilagodljivejših in učinkovitejših programov gnojenja z dušikom. Gnojilo Nexur omogoča učinkovito gnojenje s površinskim raztrosom, brez potrebe po zadelavi v tla tudi na karbonatnih ali alkalnih tleh. Idealno je celo v obdobju pomankanja padavin in sočasni visoki temperaturi ter ne povzroča ožigov na rastlinah. Vse naštete prednosti so v preizkušanjih privedle do povečanja pridelkov in izboljšanja ekonomike pridelave.

Pomembna prednost gnojila Nexur je tudi njegova visoka obstojnost, ki omogoča daljši čas skladiščenja, ravno tako pa pomembno zmanjšuje negativni vpliv na okolje zaradi preprečevanja sproščanja amonijaka v atmosfero.


Nexur® zagotavlja, da je koruza v času intenzivne rasti in nalivanja zrnja optimalno preskrbljena z dušikom

Dognojevanje ozimnih žit
V spomladanskem času je poleg primernega varstva žit, gnojenje ključnega pomena za pridelek. V spomladanskem obdobju razvoja žit je dušik tisti element, ki vpliva na količino in kakovost pridelka.  V času, ko prehajajo posevki žit iz faze kolenčenja v fazo bilčenja, se prične najbujnejša rast stebla, listov in klasa, zato so v tem času potrebe po dušiku največje.

Za določitev količine dušika je pomembno, da opravimo hitre nitratne teste in upoštevamo pričakovani pridelek.

Uveljavljena praksa preteklih desetletij je gnojenje z dušikom v treh obrokih. S prvim dognojevanjem vplivamo predvsem na boljše razraščanje in zasnovo klasov, zato ga opravimo zgodaj spomladi ob začetku razraščanja. Drugo dognojevanje vpliva predvsem na dolžino klasa in ga  praviloma opravimo v času med prvim in drugim kolencem. Tretje dognojevanje v začetku klasenja pa vpliva na kakovost pridelka.

V zadnjih letih predvsem v večjih državah pridelovalkah iščejo načine, kako zmanjšati  število dognojevanj in posledično znižati proizvodne stroške.

V podjetju Metrob priporočamo uporabo NovaTec® Nitroriz v začetku razraščanja, v času začetka kolenčenja pa gnojilo Nexur.

NovaTec Nitroriz je mineralno gnojilo s stabilizirano amonijsko obliko dušika in žveplom. Princip stabilizacije je upočasnjen proces pretvorbe amonijske oblike dušika v nitratno. Rezultat je zmanjšanje izgub dušika s spiranjem v podtalje in izhlapevanjem. Odvisno od temperature in vlage tal ostaja dušik v območju korenin do 10 tednov. NovaTec Nitroriz  odlikuje visok izkoristek dodanega dušika, enakomerna oskrba rastlin z dušikom ter minimalno obremenjevanje okolja in rastlin z nitrati.

NovaTec Nitroriz je primeren za gnojenje vseh kmetijskih kultur, zelo priporočljiv pa je za gnojenje na vodovarstvenih območjih in pridelavo v kulturah, kjer je zaželen čim manjši ostanek nitratov.


Zanesljiva oskrba žit z dušikom skozi celotno spomladansko obdobje je ključna za visok in kakovosten pridelek


Dognojevanje trajnega travinja

Dognojevanje travnih površin z dušikom tekom leta je pomembno, saj pridelek, tako glede količine in kakovosti (beljakovine, energetska vrednost) narašča z rastočimi odmerki dušika. Za dobro rast in kakovosten pridelek potrebujejo travinje 40 – 60 kg N/ha. Izkoriščanje dušika in posledično količine pridelka pa je odvisna tudi od vsebnosti vode v tleh.

Pri velikih odmerkih dušika se v mladi krmi lahko nakopiči prekomerna količina surovih beljakovin in nitratov, kar lahko v skrajnih primerih privede tudi do zdravstvenih težav živali. Gnojila s postopnim sproščanjem dušika zagotavljajo večjo kakovost krme, obenem pa pospešujejo rast nižjih trav, ki tvorijo trdno in vzdržljivo travno rušo. Za dognojevanje vseh travnih površin zato priporočamo NovaTec Nitroriz.

 

Slovenske izkušnje v letu 2018

Poskus na trajnem travinju: z uporabo  stabiliziranih oblik dušika (Nexur, NovaTec Nitroriz) smo ob 30 % zmanjšanju odmerka dušika in 50 % manj gnojilnih obrokov dosegli statistično enakovreden pridelek.

Poskus na ozimni pšenici:  uporaba  stabiliziranih oblik dušika (gnojilo Nexur) omogoča zmanjšanje števila gnojilnih obrokov, brez izgub pridelka ali vplivanja na parametre kakovosti pšenice.

 

 

 

Omenjeni artikli

Metrobove zgodbe

Aktualne novice